bližší informace

Studium na Stavební fakultě ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a architektura, jsem ukončil v roce 2005.
Po ukončení studií jsem nastoupil do společnosti STAVEBNICE RD, s.r.o.
V této společnosti jsem působil do roku 2018.
Působil jsem zde na pozici projektanta a následně po získání autorizace v roce 2014 (ČKAIT-0012866) na pozici hlavního projektanta.
Od letošního roku provádím projektovou činnost samostatně.